V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 je izšlo poročilo o napredku Slovenije pri zmanjševanju toplogrednih plinov – Podnebno ogledalo 2020. Partnerji projekta so ob objavi poročila opozorili, da čeprav Slovenija na področju emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, zastavljene letne cilje trenutno dosega, bo treba za prehod v podnebno nevtralno družbo prizadevanja za zmanjšanje emisij okrepiti v vseh sektorjih in jih na nacionalni ravni prepoznati kot prednostne. Do poročila lahko dostopate na podnebnapot2050.si.