Agencija EU za temeljne pravice je objavila poročilo z naslovom Kaj temeljne pravice pomenijo ljudem v EU?, ki razkriva, da 88 % ljudi v EU verjame, da človekove pravice pripomorejo k pravičnejšim družbam. Vendar tisti, ki finančno težko shajajo čez mesec, so mladi ali ranljivi, pogosto verjamejo, da se nanje z vidika človekovih pravic pozablja.

Izsledki raziskave razkrivajo pomembna vprašanja, ki jih je treba obravnavati, in sicer:

  • koristi: 44 % ljudi, ki finančno težko shajajo, meni, da človekove pravice omogočajo dejanske koristi le tistim, ki si tega sploh ne zaslužijo, na primer kriminalcem in teroristom;
  • zaupanje v politiko in udejstvovanje v politiki: večina Evropejcev (60 %) meni, da vodilnim strankam in politikom sploh ni mar zanje. Med tistimi, ki finančno težko shajajo čez mesec, pa je ta delež osupljivih 73 %;
  • neodvisnost sodstva: 27 % anketirancev meni, da vlada vpliva na odločitve sodnikov;
  • korupcija: več kot 60 % ljudi v nekaterih državah meni, da je povsem običajno, da ljudje ponudijo usluge v zameno za hitrejšo obravnavo v zdravstvu.

Raziskava temelji na odgovorih v raziskavi agencije FRA o temeljnih pravicah, v kateri je sodelovalo 35 000 ljudi iz vseh držav članic EU, Severne Makedonije in Združenega kraljestva. Izvajala se je od januarja do oktobra 2019.

Poročilo je dostopno na spletni strani Agencije FRA.