Iz platforme Sloga obveščajo, da so izdali dve publikaciji v slovenskem jeziku, ki sta nastali v okviru projekta Bridge 47. 

Poročilo z naslovom »Globalno učenje za neznane prihodnosti: Kartografija preteklih in trenutnih trendov in razprav« odgovarja na tri ključna vprašanja: kakšen je pomen globalnega učenja za naše družbe, kakšen je učinek globalnega učenja na naše družbe ter zakaj je globalno učenje odgovor na globalne izzive.

Druga publikacija z naslovom »Envision 4.7″: Kažipot, kako krepiti cilj trajnostnega razvoja 4.7« prinaša konkretne predloge ukrepanja na nacionalni in evropski ravni – od priprave vseevropske strategije za izpolnitev cilja 4.7 do leta 2021 do nabora potrebnih kompetenc preko sklopa priporočil za medsektorsko sodelovanje in zagotavljanje potrebnih virov.

Do obeh publikacij lahko dostopate preko portala tuditi.si.