Tretje podnebno izobraževanje Mreže za prostor bo namenjeno predstavitvi mednarodnih, EU in nacionalnih politik in ciljev, namenjenih zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, h katerim je zavezana tudi Slovenija. Potekalo bo 18. januarja 2021 prek spletne aplikacije Zoom.

Na spletnem seminarju bodo dr. Maša Kovič Dine iz Katedre za mednarodno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Barbara Kvac iz Focusa in mag. Senka Šifkovič Vrbica iz IPoP predstavile mednarodni, EU in nacionalni okvir obstoječih podnebnih politik in ciljev ter smeri trenutnih prizadevanj.

Več informacij o izobraževanju in prijavi najdete na mrezaprostor.si.