Ministrstvo za okolje in prostor bo 23. in 24. februarja 2021 v sodelovanju z UNECE, Housing Europe, UN-Habitat in Union of Mediterranean organiziralo regionalno konferenco UNECE: Housing governance to support housing affordability (Focusing on housing affordability challenges in the South-Eastern Europe). Dogodek bo zaradi aktualnih razmer organiziran v spletni obliki .

Konferenca je vezana na pripravo študije #Housing2030: Improving Housing Affordability in the UNECE Region, ki si prizadeva za zagotavljanje trajnostne oskrbe s stanovanji, pri čemer naslavlja problematike nezadostne ponudbe dostopnih stanovanj, brezdomstvo, naraščajoče najemnine v mestih, nizko kakovost stanovanj in mestne infrastrukture, omejen dostop do zemljišč za gradnjo stanovanj ter naraščajočo revščino v mestih. Poseben poudarek pri iskanju rešitev na navedene izzive je vezan na trenutno situacijo, povezano s pandemijo COVID-19.

Več informacij ter povezavo do prijave na dogodek najdete na unece.org. Rok za prijavo je 19. 2. 2021.