IO OKS-ZŠZ je na svoji zadnji seji aprila 2021  na predlog Komisije za etična vprašanja potrdil predlog Etičnega kodeksa delovanja v športu in sklenil opraviti javno razpravo o predlogu kodeksa, s katero bi želeli priti do rešitve, ki bo slovenskemu športu kar najbolj ustrezala. 

Javna razprava bo trajala do petka, 21. 5. 2021. K sodelovanju v javni razpravi so vabljeni vsi deležniki v slovenskem športu, kamor spadajo športniki, njihovi spremljevalci, strokovni delavci v športu, sodniki, organizatorji tekmovanj, športni funkcionarji in strokovno organizacijski delavci (prostovoljni, honorarni in profesionalni), športne organizacije, podporniki športa, zaposleni in vsi ostali, ki delujejo v slovenskem športu. 

Besedilo predloga Etičnega kodeksa najdete na tej povezavi.

V okviru javne razprave o predlogu Etičnega kodeksa delovanja v športu organizirajo tudi posvet, ki bo v četrtek, 13. 5. 2021, ob 17.00 uri, preko aplikacije Microsoft Teams.