Inštitut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost s partnerji vabi na predstavitev rezultatov projekta LIFE Podnebna pot 2050, h katerim so prispevali projektni in zunanji partnerji projekta, in rezultatov drugih analiz s tega področja v Sloveniji.

Posvet bo v četrtek, 2. 12. 2021, od 9.30 do 12.00 na platformi Zoom. Več informacij, program dogodka in prijavnico najdete na podnebnapot2050.si.