Evropska komisija je 13. januarja sprejela program dela za leto 2022  za izvajanje  programa Ustvarjalna Evropa, sledila bo objava razpisov.

Kot so ob sprejetju letnega programa sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, znaša letošnji proračun programa približno 385 milijonov evrov, kar je skoraj 100 milijonov evrov več kot lani. Sklop KULTURA bo vključeval nove razpise in pobude za sektorje glasbe, kulturne dediščine, uprizoritvenih umetnosti in literature. Poleg tega bo uvedel program mobilnosti, ki bo umetnikom, ustvarjalcem in kulturnim delavcem omogočil ustvarjanje v tujini in mednarodno sodelovanje. V okviru sklopa MEDIA se bo evropsko filmsko in avdiovizualno industrijo podprlo pri razvoju, distribuciji in promociji evropskih del. V letu 2022 bo financiran razvoj inovativnih videoiger in izkušenj z virtualno resničnostjo. Predstavljena bosta ukrep "MEDIA 360 degrees" ter portal Media Market Gateway. Poleg tega bo MEDSEKTORSKI sklop povečal financiranje laboratorija za ustvarjalne inovacije, ki vključuje več ustvarjalnih sektorjev na področju skupnih inovacijskih projektov.

Več informacij ter povezavo na letni delovni program najdete na spletni strani Predstavništva Komisije v Sloveniji.