Kulturno izobraževalno društvo Pina skupaj s Fakulteto za arhitekturo Ljubljana in stanovanjsko zadrugo Zadrugator organizira predavanje Stanovanjske zadruge, alternativna rešitev stanovanjskega problema na Obali, ki bo 25. maja 2018 ob 18. uri na vrtu palače Gravisi-Buttorai v Kopru.

S predavanjem želijo javnost seznaniti z modelom stanovanjskega zadružništva kot potencialne rešitve stanovanjskega problema na Obali. V sklopu dogodka bo predstavljen model stanovanjske zadružne gradnje, ki bo podkrepljen s primeri dobrih praks iz tujine in zadružnih iniciativ po Sloveniji.

 

Predavala bo izr. prof. mag. Anja Planišček (Fakulteta za arhitekturo).

 

Predavanju bodo v juniju sledile delavnice, na katerih se bo z interesno skupino izvedla simulacija participatornega načrtovanja stanovanjske gradnje po zadružnem modelu.