Evropska komisija je objavila pregled izvajanja skupne ribiške politike EU in začela javno posvetovanje o ribiških priložnostih za leto 2019. K sodelovanju vabi zlasti predstavnike ribiške industrije, nevladnih organizacij in zainteresirane posameznike. Posvetovanje bo potekalo do 21. avgusta 2018.