Grozd NVO Gorenjske  obvešča, da še vedno sprejemajo prijave na zadnji dve delavnici v ciklu za organizacije v kulturi (Škofja Loka, 12. in 19. junij).

PROMOCIJA (12. 6. 2018, Škofja Loka, coworking Lokomotiva, 16.30–19.00)

Na tretjem srečanju se bodo posvetili promociji oziroma kulturnemu marketingu. Teme bodo: pregled specifik marketinga v kulturi, mapiranje ciljnih skupin, priprava terminske strategije izvajanja promocije, promocijski kanali in oblike (inovativne, nizkocenovne, prilagojene ciljnim skupinam), povezovanje s partnerji kot element marketinga (razvoj sodelovanja, izmenjava vsebin, vključevanje v obstoječe programe institucij in uveljavljene projekte), smotrna uporaba Facebooka.

 

FINANCIRANJE (19. 6. 2018, Škofja Loka, coworking Lokomotiva, 16.30–19.00)

Zaključno srečanje v ciklu delavnic bodo namenili financiranju, in sicer z več vidikov – od pregleda potencialnih virov financiranja (javna sredstva na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju, tuje ambasade in kulturna predstavništva, zasebna sredstva – tuje fundacije, donacije, sponzorstva) do pomena mednarodnih partnerstev za pridobivanje sredstev (kako vzpostaviti kontakte, kako se priključiti  projektom …).

 

Več informacij in prijavnico najdete na www.grozd.si.