Zavod Voluntariat je objavil razpis za soorganizacijo mednarodnih prostovoljskih taborov za leto 2023. Razpis je namenjen vsem neprofitnim organizacijam v Sloveniji, ki želite v letu 2023 organizirati prostovoljske tabore.

Predmet razpisa so neprofitni programi prostovoljskega dela nevladnih in drugih neprofitnih organizacij s področij:

 • Antirasizem, antifašizem, spominjanje
 • Begunci, imigranti, etnične manjšine
 • Mednarodna solidarnost
 • Mirovniška vzgoja
 • Revščina in družbena neenakost
 • Enakost spolov in spolnost
 • Otroci in mladostniki
 • Starostniki
 • Ljudje z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami
 • Varovanje okolja
 • Podnebje in trajnostni življenjski slog
 • Umetnost, kultura in lokalna zgodovina
 • Skupnost
 • Drugo

V okviru projektov mednarodnega prostovoljskega dela poskušajo prostovoljci s svojim delom, energijo in znanjem motivirati lokalne prebivalce, da se aktivno vključijo v reševanje lokalnih problemov ter čim bolj aktivno sodelujejo pri projektu. Za uspeh tabora je ključnega pomena podpora lokalne skupnosti, zato je velika večina taborov zasnovana na lokalnih iniciativah, ki jih izvajajo lokalne organizacije. Tabori trajajo od nekaj dni do nekaj tednov. V tem času skupina prostovoljcev različnih narodnosti skupaj živi in dela na neprofitnem projektu lokalne organizacije.

Besedilo razpisa najdete na zavod-voluntariat.si. Rok za oddajo prijave je 31. 3. 2023.

(Foto: Arhiv Zavoda Voluntariat 2019, SCI prostovoljski tabor ŠD Tabor, prenova gostinskega obrata)