Kot smo že obveščali, sta Pravno-informacijski center (PIC) in Amnesty International Slovenije (AIS) konec junija obiskali bosanski mesti Velika Kladuša in Bihać ter tam zbrali pričevanja približno sto migrantov v zvezi z izvajanji postopkov vračanja tujcev in varstva načela nevračanja. Obe organizaciji sta v tem tednu objavili poročilo o ugotovitvah s terenskega obiska v BIH.