Namen konference Prostor in šport, ki bo v organizaciji Fakultete za šport potekala od 20. do 23. septembra 2018 v Ljubljani, je usmeriti posebno pozornost na gibalne potrebe prebivalstva, odnos do bivalnega okolja ter funkcijo in urejenost bivalnega okolja iz zornega kota primerne umestitve gibalnih in športnih potreb v urbano podobo ter prometni red mest.

Program konference je razdeljen v štiri sklope. Prvi sklop se nanaša na mesto športa v družbenem prostoru, drugi na podobo javnega prostora iz zornega kota športnih površin in objektov, tretji je namenjen prostim temam v kontekstu konference, četrti pa zajema primere iz prakse. Konferenca je namenjena strokovnjakom s področja športa, arhitekture, urbanizma, okolja, prometa, gradbeništva in drugim zainteresiranim.

 

Več informacij, program in vabilo k sodelovanju s prispevki najdete na sport-publicspace.eu. Rok za oddajo povzetkov je 30. julij 2018.