Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo in v strokovno usklajevanje dalo novo različico Zakona o varstvu osebnih podatkov (prva je bila v razpravi že novembra lani). Nov zakon povsem na novo ureja področje varstva osebnih podatkov, pri tem pa sledi ureditvi evropske uredbe s tega področja.

Ministrstvo je v novem predlogu na novo uvedlo obveznost, da morajo vse organizacije, ki imajo osebne podatke (kar je dandanes praktično vsaka NVO), sprejeti poseben pravilnik o varstvu osebnih podatkov. Na CNVOS smo temu nasprotovali, saj menimo, da gre za prekomerno administrativno breme in za nesorazmerno obveznost. Pomeni namreč to, da bi moralo vsako, še tako majhno društvo, sprejeti poseben pravilnik, čeprav je že na prvi pogled jasno, da pri njem ni nekih večjih tveganj za zlorabo osebnih podatkov.

Ker zakon predvideva možnost, da lahko društva in ustanove obdelujejo osebne podatke tudi brez soglasja posameznika, na katerega se nanašajo, če gre za obdelavo znotraj njihovih zakonitih dejavnosti, smo predlagali, da naj se to omogoči tudi zavodom. Ni namreč utemeljenega razloga, da bi takšno možnost imele zgolj določene nevladne organizacije, druge pa ne.

Ministrstvo smo prav tako opozorili, da je besedilo zakona relativno abstraktno in bralcu na več mestih težko razumljivo, saj iz njega na več mestih sploh ni mogoče konkretno razbrati, komu kakšno obveznost sploh nalaga. Takšne nejasnosti bodo povzročale težave pri izvajanju zakona in dodatno bremenile informacijskega pooblaščenca ter sodišča.