V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 9. 5. 2018 21. 5. 2018  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo   

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova 7. 5. 2018 18. 5. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika upravljanju s čolni 9. 5. 2018 18. 5. 2018  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 16. 4. 2018 16. 5. 2018 Več informacij
Pravilnik o programu Evropske šole Ljubljana 24. 4. 2018 23. 5. 2018 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 25. 4. 2018 25. 5. 2018 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 25. 4. 2018 25. 5. 2018 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil    9. 5. 2018 9. 6. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin 10. 5. 2018 10. 6. 2018  Več informacij
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj    11. 5. 2018 21. 5. 2018  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem 19. 4. 2018 21. 5. 2018 Več informacij
Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka   26. 4. 2018  28.5.2018 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi 26. 4. 2018 14. 5. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti 30. 4. 2018  25. 5. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati druga pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz prve pomoči 23. 4. 2018 23. 5. 2018  Več informacij
Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu 24. 4. 2018 24. 5. 2018 Več informacij 
Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu 24. 4. 2018 24. 5. 2018  Več informacij 
Pravilnik o prometu z zdravili na debelo    26. 4. 2018 26. 5. 2018 Več informacij 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil 3. 5. 2018 15. 5. 2018 Več informacij 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi 3. 5. 2018 18. 5. 2018 Več informacij 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi    10. 5. 2018 18. 5. 2018  Več informacij
Pravilnik o registru zdravnikov 10. 5. 2018 9. 6. 2018  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/