V preteklem tednu sta bila v javno razpravo dana dva nova predpisa, na katera lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

/
 
Uredba o jamstvu organizatorja potovanja ter podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje, zaradi njihovih likvidnostnih težav 22. 5. 2018 21. 6. 2018  Več informacij
Zakon o poslovnih skrivnostih 31. 5. 2018 22. 6. 2018  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič 7. 6. 2018 7. 7. 2018 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o katalogih znanja 8. 6. 2018 13. 6. 2018  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2019 14. 5. 2018 15. 6. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali 17. 5. 2018 16. 6. 2018 Več informacij
Uredba o organizaciji za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja za potrebe uradnega nadzora in organizaciji za usposabljanje poskuševalcev ter izvajanju Uredbe (EGS) o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah in Izvedbene uredbe (EU) o tržnih standardih za oljčno olje 25. 5. 2018 25. 6. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge 1. 6. 2018 16. 6. 2018  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 16. 5. 2018 15. 6. 2018  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem 28. 5. 2018 28. 6. 2018  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 29. 5. 2018 13. 6. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov 16. 5. 2018 16. 6. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 16. 5. 2018 15. 6. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja  23. 5. 2018 22. 6. 2018  Več informacij
Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih 24. 5. 2018 11. 6. 2018 Več informacij
Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji 24. 5. 2018 11. 6. 2018  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/