V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o osebni asistenci 20. 6. 2018 5. 7. 2018 Več informacij

Ministrstvo za finance

/
     

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Slovenski računovodski standard 15 (2019) PRIHODKI 14. 6. 2018 29. 6. 2018 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič 7. 6. 2018 7. 7. 2018 Več informacij
Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 22. 6. 2018 31. 7. 2018 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

14. 6. 2018 20. 7. 2018 Več informacij
19. 6. 2018 19. 7. 2018  Več informacij
20. 6. 2018 20. 7. 2018  Več informacij
21. 6. 2018 15. 8. 2018 Več informacij
21. 6. 2018 20. 7. 2018 Več informacij
21. 6. 2018 25. 7. 2018  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem 28. 5. 2018 28. 6. 2018  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline 14. 6. 2018 28. 6. 2018 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje 14. 6. 2018 16. 7. 2018  Več informacij
Uredba o spremembi Uredba o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) 14. 6. 2018 28. 6. 2018 Več informacij
Uredbe o ekološko pomembnih območjih 14. 6. 2018 28. 6. 2018  Več informacij
Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda    15. 6. 2018 29. 6. 2018 Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa 19. 6. 2018 3. 7. 2018  Več informacij
Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka 20. 6. 2018 23. 7. 2018  Več informacij
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka 21. 6. 2018 3. 8. 2018  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni  14. 6. 2018   29. 6. 2018 Več informacij
Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka    14. 6. 2018   29. 6. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

22. 6. 2018 5. 9. 2018  Več informacij