V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih osemnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Pravilnik o načinu, obliki in roku za pošiljanje podatkov nadzornemu organu 6. 12. 2018 7. 1. 2019 Več informacij
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skladih denarnega trga 10. 12. 2018 10. 1. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 20. 12. 2018 20. 1. 2019 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik 14. 12. 2018 24. 1. 2019  Več informacij
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 14. 12. 2018 7. 1. 2019 Več informacij
Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper 27. 12. 2018 11. 1. 2019 Več informacij
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 21. 12. 2018 21. 1. 2019 Več informacij
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 20. 12. 2018 19. 1. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 19. 12. 2018 8. 1. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

/      

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju 20. 12. 2018 19. 1. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika na območju občine Šentilj 3. 1. 2019 4. 2. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 21. 12. 2018 25. 1. 2019 Več informacij
Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v družbi Plastenka, d. o. o. iz vrtine P-1/06 19. 12. 2018 18. 1. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike

13. 12. 2018 11. 1. 2019  Več informacij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

12. 12. 2018 11. 1. 2019  Več informacij

Pravilnik o oglaševanju zdravil

12. 12. 2018 11. 1. 2019  Več informacij

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih

21. 12. 2018 21. 1. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 20. 12. 2018 9. 1. 2019 Več informacij