Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da so bile v Uradnem listu objavljene spremembe Zakona o minimalni plači in Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju. Pripravljalec: Ministrstvo za notranje zadeve. Predlog spremembe se nanaša na razvrščanje orožja, na postopek izdaje orožnih listin, na pravila ravnanja z orožjem, posredovanje pri nakupu orožja in drugo. Rok za podajo pripomb: 19. 1. 2019.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Pripravljalec: Ministrstvo za finance. Spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev z direktivami EU glede avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja, glede reševanja sporov in drugo. Rok za podajo pripomb: 20. 1. 2019.

Najnovejše v Uradnem listu

  • Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) (Uradni list RS št. 83/2018); zakon določa, da se od 14. 12. 2018 dalje dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo, ter da ta od 1. 1. 2019 dalje znaša 886,63 evrov.