V obdobju od 17. decembra 2018 do 7. januarja 2019 so ministrstva načelo, naj javna razprava traja vsaj 30 dni, kršila pri osmih od trinajstih objav predlogov predpisov. Zabeležili smo 42 % kršitev Resolucije o normativni dejavnosti.

Med predpisi, ki so v javni razpravi, je tudi osnutek Uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom  železniške proge Divača−Koper. Ta med drugim ureja naloge državnega podjetja 2TDK, d.o.o. kot koncesionarja za izgradnjo drugega tira, načine financiranja, pa tudi načine izvajanja nadzora nad njegovim delom.

Glede na to, da gre za državni projekt, vreden 961 milijonov evrov, o katerem smo odločali tudi na referendumu, bi pričakovali, da bo vlada držala obljube o preglednosti gradnje drugega tira ter pri postopku sprejemanja s tem povezanih predpisov upoštevala Resolucijo o normativni dejavnosti in se o uredbi posvetovala z državljani in civilno družbo.  

Ministrstvo za infrastrukturo resolucije ni upoštevalo, saj je omenjeno uredbo dalo v razpravo zgolj za 12 dni, pa še to ravno med božično-novoletnimi prazniki: uredbo so objavili 27. decembra.

Krajšanje rokov in vodenje razprave med prazniki in počitnicami daje samo po sebi vtis – četudi morda ni tako – da ministrstvo nekaj prikriva in da mu v resnici ni do tega, da bi državljane vprašalo za mnenje, pač pa je razprava sama sebi namen.