V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih deset novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štiriindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu 8. 1. 2019 31. 1. 2019   Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu   3. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik 14. 12. 2018 24. 1. 2019  Več informacij
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 21. 12. 2018 21. 1. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi 7. 1. 2019 25. 1. 2019  Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v Občini Kidričevo 18. 1. 2019 18. 2. 2019 Več informacij
Pravilnik o izdelavi zrakoplovov za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene 18. 1. 2019 31. 1. 2019 Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo 16. 1. 2019 15. 2. 2019 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva  11. 1. 2019 14. 2. 2019   Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole 8. 1. 2019 7. 2. 2019   Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 8. 1. 2019 7. 2. 2019   Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o elektronskih komunikacijah 16. 1. 2019 28. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 11. 1. 2019 11. 2. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči 11. 1. 2019 15. 2. 2019  Več informacij
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 9. 1. 2019 31. 1. 2019   Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti medice in peneče medice 8. 1. 2019 8. 2. 2019 Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 15. 1. 2019 30. 1. 2019 Več informacij
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019 14. 1. 2019 28. 1. 2019 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih 17. 1. 2019 20. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika na območju občine Šentilj 3. 1. 2019 4. 2. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 21. 12. 2018 25. 1. 2019 Več informacij
Pravilnik o gradbiščih  17. 1. 2019 1. 2. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih

21. 12. 2018 21. 1. 2019  Več informacij

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov

18. 1. 2019 28. 1. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/