Ste vedeli, da lahko prek eUprave dostopamo do več kot 180 različnih elektronskih vlog? Med njimi so na primer vloga za otroški dodatek, za prijavo začasnega prebivališča, za pridobitev informacij v zvezi z gradbenim dovoljenjem, za registracijo vozila itd. Javna uprava je s projekti, kot so eUprava, eDemokracija in eDavki dokazala, da so lahko birokratski postopki krajši in enostavnejši, prostora za izboljšave pa je veliko: tako na njihovi kot na naši strani.

Na posvetu, ki bo 14. februarja med 10. in 12. uro v City hotelu Ljubljana, se bomo s predstavniki Ministrstva za javno upravo ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pogovarjali o posodobitvah javne uprave in koristih, ki nam jih prinašajo novi e-portali. Pogledali bomo, koliko državljanov že uporablja e-storitve javne uprave in katere e-storitve oziroma vloge uporabljamo najpogosteje, hkrati pa bomo predstavnike javne uprave opozorili na pomanjkljivosti obstoječih portalov in predlagali izboljšave.

Finančna uprava RS je nedavno objavila podatek, da smo v letu 2018 zaradi oddajanja vlog o vzdrževanih družinskih članih porabili za 20 metrov papirja in s tem uničili 17 zdravih dreves, porabili 7 tisoč litrov vode in 320 litrov nafte. Na štetje dreves, ki jim bomo prizanesli z uporabo eDavkov, bomo morali še malo počakati, medtem pa lahko na primer pogledamo, koliko ljudi se je na eUpravi opredelilo v zvezi z darovanjem organov.

Predstavnike Ministrstva za javno upravo ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bomo vprašali tudi:

 • kako s kohezijskimi sredstvi podpiramo ukrepe za izboljšanje zakonodajnega okolja in nadgradnjo e-storitev javne uprave?
 • katere postopke so državni organi na predlog državljanov že poenostavili in kateri organi so bili pri tem najbolj odzivni?
 • koliko denarja lahko vsako leto privarčujemo z zmanjševanjem administrativnih ovir?

Poleg že omenjene eUprave se bomo na posvetu pogovarjali tudi o:

 • eDemokraciji, ki omogoča sodelovanje pri pripravi predpisov s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami predlagateljem predpisov in odločevalcem;
 • Slovenski poslovni točki SPOT, pod katero postopno prehaja sistem eVem in ki poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudi elektronske storitve in svetovanja;
 • Stop birokraciji, kamor lahko državljani in podjetniki sporočamo težave in predloge za poenostavitev postopkov in odpravo administrativnih ovir;
 • Inovativen.si, ki nudi strokovno podporo pri reševanju izzivov, s katerimi se srečujejo organi državne uprave na področju notranjega delovanja, oblikovanje politik, strategij, programov, zakonodaje, storitev ali produktov.

Z nami bodo: 

 • Mateja Mejavšek, Sektor za sklade, Urad za kohezijsko politiko, 
 • Tatjana Mizori Zupan (eUprava),
 • Alenka Koporc (eUprava), 
 • Slavko Patekar (STOP birokraciji), 
 • Katja Glavič (STOP birokraciji), 
 • Boris Šaletič (Enotna poslovna točka oz. portal SPOT), 
 • Ana Oblak (Enotna poslovna točka oz. portal SPOT), 
 • Matija Kodra (inovativen.si), 
 • Barbara Zupanc (inovativen.si).

Posvet organiziramo v sodelovanju z Radiom Študent v okviru projekta »Govoriš kohezijsko?«, ki ga sofinancira Evropska komisija.

Udeležba je brezplačna, vabljeni pa ste tako tisti, ki se želite pobliže spoznati z novimi možnostmi uporabe storitev javne uprave kot tudi tisti, ki bi radi predstavnikom javne uprave predlagali izboljšave. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna.

 

Prijava na posvet