Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Delovno skupino za pripravo podzakonskega akta, ki ureja področje predstavnika družine na podlagi ZOPOPP. Za predstavnico je bila imenovana mag. Mojca Vaupotič.

 

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Delovno skupino za pripravo podzakonskega akta, ki ureja področje predstavnika družine na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17).

Dne 19. 2. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med kandidatkama prišlo do soglasja, da se za predstavnico imenuje mag. Mojca Vaupotič. Na podlagi tega je bila tako za predstavnico nevladnih organizacij v omenjeni delovni skupini imenovana mag. Mojca Vaupotič.

 

Sklep o imenovanju