V CNVOS smo skupaj z enajstimi regijskimi stičišči podali pripombe k Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo. Predlagali smo, da MJU v pravilniku opredeli, katere kriterije mora določena dejavnost izpolnjevati, da se lahko šteje za pomembnejši dosežek. Hkrati smo predlagali tudi seznam relevantnih dejavnosti za izpolnjevanje pomembnejših dosežkov.

Z upoštevanjem našega predloga bo v postopku podelitve statusa možno kvalitativno presojati različne dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, in za vsako od njih tudi preveriti, ali v resnici prispeva k določenem področju in ali jo torej lahko opredelimo kot pomembnejši dosežek. Predlagali smo, da se za pomembnejši dosežek šteje samo tista dejavnost, ki ima določene vidne in izstopajoče rezultate, ki neposredno vplivajo na izboljšanje položaja nevladnih organizacij.

Ministrstvu smo predlagali tudi, da za vsako področje določi ločene kriterije. Med področji so namreč tako velike razlike, da urejanje po enotnih kriterijih ni smiselno, saj onemogoča upoštevanje specifik posameznega področja.

Predlog smo oblikovali v sodelovanju z naslednjimi organizacijami:

 • BOREO - Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko - notranjske regije

 • ISKRA - stičišče nevladnih organizacij Istre in Krasa

 • Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija

 • Regijsko stičišče Grozd NVO Gorenjske

 • Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

 • Regionalno stičišče NVO Planota

 • Regionalno stičišče NVO Podravja

 • Regionalno stičišče za NVO savinjske regije Novus

 • Stičišče NVO osrednje Slovenije

 • Zavod Dobra družba

 • ZLHT - Regionalni center NVO

 

Predlogi k osnutku Pravilnika, 4. 3. 2019