V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske Unije 7. 3. 2019 12. 3. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških 6. 3. 2019 9. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o skupnih varnostnih kazalnikih  7. 2. 2019 11. 3. 2019  Več informacij
Javna razgrnitev študije variant s predinvesticijsko zasnovo in okoljskega poročila za pripravo DPN za obvoznico glavne ceste v Velikih Laščah 18. 2. 2019 22. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o vsebini, vrsti, načinu in pogojih opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu 22. 2. 2019 29. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav 22. 2. 2019 21. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o elektronskih komunikacijah 16. 1. 2019 15. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev 14. 2. 2019 18. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev 22. 2. 2019 31. 3. 2019 Več informacij
Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave 8. 3. 2019 23. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest  14. 2. 2019 16. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 6. 3. 2019 3. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 6. 3. 2019 5. 4. 2019 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih, za katere je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve

15. 2. 2019 15. 3. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 13. 2. 2019 14. 3. 2019  Več informacij
Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave 27. 2. 2019 29. 3. 2019  Več informacij
Posodobitev dela presoje stanja morskih voda - izvajanje drugega cikla Okvirne direktive o morski strategiji 4. 3. 2019 4. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije 

12. 2. 2019 15. 3. 2019  Več informacij

Pravilnik o medsebojni zamenljivosti zdravil za uporabo v humani medicini

7. 3. 2019 7. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o varstvu osebnih podatkov  7. 3. 2019 25. 3. 2019  Več informacij