V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih šestnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih osemintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkaznovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 28. 3. 2019 15. 4. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 26. 3. 2019 25. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive 8. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o registru pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij 9. 4. 2019 23. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

4. 4. 2019 19. 4. 2019  Več informacij

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

1. 4. 2019 17. 4. 2019  Več informacij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

12. 4. 2019 17. 4. 2019  Več informacij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

12. 4. 2019 17. 4. 2019  Več informacij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

12. 4. 2019 17. 4. 2019 Več informacij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije

10. 4. 2019 17. 4. 2019  Več informacij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije

10. 4. 2019 17. 4. 2019  Več informacij

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

10. 4. 2019 10. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov 15. 3. 2019 15. 4. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 5. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu 15. 3. 2019 29. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij in specifikacij 8. 4. 2019 18. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 2. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 10. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah 10. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1807 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji 2. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Resolucija: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 22. 3. 2019 22. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 21. 3. 2019 19. 4. 2019  Več informacij
Naznanilo o odobritvi šePravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičevste spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 3. 4. 2019 19. 4. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči  3. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme 2. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 10. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 12. 3. 2019 30. 4. 2019 Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih 27. 3. 2019 30. 4. 2019  Več informacij
Tehnične smernice TSG-N-002: 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Tehnične smernice TSG-N-003: 2019: Zaščita pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih 9. 4. 2019 9. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije 11. 4. 2019 11. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 8. 4. 2019 23. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije    12. 4. 2019 26. 4. 2019  Več informacij