V obdobju od 22. aprila do 5. maja je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih triintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive 8. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 26. 4. 2019 13. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

10. 4. 2019 10. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 5. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

/      

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 10. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah 10. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 19. 4. 2019 10. 5. 2019  Več informacij
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti  18. 4. 2019 18. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 25. 4. 2019 15. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole 25. 4. 2019 15. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju 16. 4. 2019 17. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Resolucija: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 22. 3. 2019 22. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 10. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti 3. 5. 2019 16. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN 26. 4. 2019 15. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 26. 4. 2019 20. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 26. 4. 2019 20. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 26. 4. 2019 7. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 26. 4. 2019 27. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen orožnih listin 16. 4. 2019 16. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Tehnične smernice TSG-N-002: 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Tehnične smernice TSG-N-003: 2019: Zaščita pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih 9. 4. 2019 9. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o delovanju v javnem interesu na področju urejanja prostora 17. 4. 2019 10. 5. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju Delegirane Uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije 30. 4. 2019 14. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o merilih za opremljeno zemljišče 24. 4. 2019 24. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije 11. 4. 2019 11. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundariata 19. 4. 2019 19. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj 19. 4. 2019 19. 5. 2019  Več informacij