V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih trinajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 26. 4. 2019 13. 5. 2019  Več informacij
Zakon o Svetu za invalide Republike Slovenije 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah    10. 5. 2019 10. 6. 2019 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti 10. 5. 2019 25. 5. 2019  Več informacij
Uredba o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest 9. 5. 2019 24. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 6. 5. 2019 17. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o licenci kontrolorja zračnega prometa 6. 5. 2019 21. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva 6. 5. 2019 21. 5. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev ATM/ANS in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor 6. 5. 2019 21.5.2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti  18. 4. 2019 18. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 25. 4. 2019 15. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole 25. 4. 2019 15. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 9. 5. 2019 16. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju 16. 4. 2019 17. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Resolucija: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 22. 3. 2019 22. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 10. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti 3. 5. 2019 16. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN 26. 4. 2019 15. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 26. 4. 2019 20. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 26. 4. 2019 20. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 26. 4. 2019 27. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen orožnih listin 16. 4. 2019 16. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Tehnične smernice TSG-N-002: 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Tehnične smernice TSG-N-003: 2019: Zaščita pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju Delegirane Uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije 30. 4. 2019 14. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o merilih za opremljeno zemljišče 24. 4. 2019 24. 5. 2019 Več informacij
Zakon o katastru nepremičnin    8. 5. 2019 6. 6. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave 7. 5. 2019 7. 6. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundariata 19. 4. 2019 19. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene 9. 5. 2019 23. 5. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj 19. 4. 2019 19. 5. 2019  Več informacij