Objavili smo Smernice za izvajanje občinskih javnih razpisov, ki so namenjene poenostavitvi postopkov javnih razpisov v občinah. Naše smernice so primerne tudi za najmanjše občine, saj na enem mestu na zgoščen in jedrnat način občino vodijo skozi vse ključne korake priprave in izvedbe javnega razpisa.

Smernice so polne koristnih nasvetov o tem, kako do enostavnejših razpisov, ki so prijazni tako nevladnikom kot uslužbencem na občinah, ki razpise pripravljajo. Z njimi vas vodimo skozi celoten postopek razpisa, podrobneje pa smo naslovili tudi uporabo t. i. poenostavljenih vrst stroškov (pavšalov), ki so v slovenskih občinah (pre)malokrat izkoriščeni. V smernicah lahko preberete tudi, kako pripraviti razpise, ki so bolj usmerjeni v cilje in učinke ter kako z uvedbo nekaj ključnih elementov oz. korakov bistveno izboljšati kakovost in učinkovitost javnih razpisov.   

Septembrska nacionalna konferenca o  javnih razpisih v občinah

25. septembra prirejamo nacionalno konferenco na temo javnih razpisov v občinah, na kateri bomo tudi v živo govorili o tem, kako čim bolj poenostaviti razpise, izmenjali dobre prakse in odgovorili na pereča vprašanja občin o izvajanju poenostavljenih postopkov javnih razpisov. Prijavnico bomo predvidoma avgusta objavili v našem e-novičniku.

Smernice si lahko ogledate tukaj.