V preteklem tednu sta bila v javno razpravo dana dva nova predpisa, na katera lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente 23. 8. 2019 24. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 18. 7. 2019 19. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 30. 8. 2019 16. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti 29. 8. 2019 13. 9. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu 5. 9. 2019 19. 9. 2019 Več informaicij
Pravilnik o izvajanju uredb (EU) o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova cestna vozila ter o poročanju in posredovanju podatkov 4. 9. 2019 17. 9. 2019 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami 21. 8. 2019 15. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 16. 8. 2019 15. 9. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije 28. 8. 2019 11. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 28. 8. 2019 15. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o priznavanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov 23. 8. 2019 23. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah 6. 8. 2019 9. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov 27. 8. 2019 10. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice 21. 6. 2019 16. 9. 2019 Več informacij
Uredba o o vodovarstvenem območju za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnega telesa podzemnih voda za mestno občino Novo mesto ter občin Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk 23. 8. 2019 13. 9. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Uredba o dopolnitvi Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav 30. 8. 2019 13. 9. 2019 Več informacij