V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih deset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 10. 1. 2020 25. 1. 2020  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o poroštvih Republike Slovenije za stanovanjske kredite 6. 1. 2020 10. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije 20. 12. 2019 21. 1. 2020  Več informacij
Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 9. 1. 2020 8. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja 10. 1. 2020 10. 2. 2020 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 13. 12. 2019 13. 1. 2020  Več informacij
Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja 20. 12. 2019 20. 1. 2020  Več informacij
Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin 20. 12. 2019 20. 1. 2020  Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah 30. 12. 2019 30. 1. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 24. 12. 2019 20. 1. 2020  Več informacij