V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih devetnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti  21. 10. 2021 22. 11. 2021  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo  4. 11. 2021 6. 12. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo  23. 11. 2021 3. 12. 2021 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 414,7 mio EUR  15. 11. 2021 29. 11. 2021 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o spremembah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 23. 11. 2021 23. 12. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti  12. 11. 2021 12. 12. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  10. 11. 2021 1. 12. 2021 Več informacij
Pravilnik o trženju semena žit  8. 11. 2021 8. 12. 2021 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme  19. 11. 2021 17. 12. 2021 Več informacij
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022  19. 11. 2021 3. 12. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil  17. 11. 2021 6. 12. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  15. 11. 2021 1. 12. 2021 Več informacij
Pravilnika o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonez 22. 11. 2021 7. 12. 2021 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  22. 11. 2021 7. 12. 2021 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Uredba o varovanju tajnih podatkov  23. 11. 2021 23. 12. 2021  Več informacij
Pravilnik o posebnem izbirnem postopku za pridobitev položaja v policiji  26. 11. 2021 11. 12. 2021 Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov  18. 11. 2021 20. 12. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke  16. 11. 2021 3. 12. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu  24. 11. 2021 29. 11. 2021 Več informacij