V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih devetnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih  24. 6. 2022 13. 7. 2022  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah  17. 6. 2022 18. 7. 2022 Več informacij
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov  17. 6. 2022 18. 7. 2022 Več informacij
Uredba o izvajanju Sklepa (EU) o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje  5. 7. 2022 12. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci  24. 6. 2022 24. 7. 2022  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu  8. 7. 2022 22. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj  16. 6. 2022 17. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic  28. 6. 2022 28. 7. 2022 Več informacij
Pravilnik o trženju semena zelenjadnic  28. 6. 2022 28. 7. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material  5. 7. 2022 20. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave  13. 6. 2022 13. 7. 2022  Več informacij
Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev  13. 6. 2022 13. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic  14. 6. 2022 15. 7. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov  23. 6. 2022 23. 7. 2022 Več informacij
Uredba o gradbiščih  1. 7. 2022 1. 8. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini  1. 7. 2022 31. 7. 2022  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini  29. 6. 2022 13. 7. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o zaščiti prijaviteljev  1. 7. 2022 10. 8. 2022 Več informacij