Za vas smo ponovno pripravili novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Obveščamo tudi, da sta v obravnavi v Državnem zboru Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o spremembah Družinskega zakonika, v Uradnem listu pa je bil objavljen Zakon o zmanjševanju neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.

Najnovejše v javni razpravi

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o varstvu potrošnikov; predlog zakona ohranja temeljna načela veljavnega zakona in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ureja hierarhijo t.i. jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga, enoletna obvezna garancija proizvajalca, prodajo blaga z digitalnimi elementi se obravnava po določbah, ki veljajo za prodajno pogodbo, določen je 30 dnevni rok kot razumni rok za popravilo, prepoveduje skrito oglaševanje, in drugo.
  • Zakon o spremembah Družinskega zakonika; predlog novele določa spremenjeno določbo zakonske zveze kot življenjsko skupnost dveh oseb in ureditev zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerjem, določbo, da so vsi partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi; predlog novele ureja financiranje dodatnih stroškov dela za izvajalce socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih in pomoči na domu, zamik datuma izvajanja zakona, in sicer je določeno, da se določbe začno izvajati najprej leta 2023 oziroma kasneje in drugo.
  • Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov; predlog določa začasno določitev nižje stopnje DDV v višini 9,5 % za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce in drugo.
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov; predlog novega zakona določa vodenje dnevnika obdelav v določenih primerih, za pooblaščeno osebo s področja varstva osebnih podatkov določa znanja ali delovne izkušnje, vpis v register, na novo je urejen videonadzor, tudi možnost videonadzora na javnih površinah in drugo. 

Najnovejše v Uradnem listu