Vlada Republike Slovenije je 3. in 5. avgusta 2023 v duhu sočutja in solidarnosti sprejela pomembno odločitev glede prizadetih v nedavnih neurjih in poplavah. V skladu s tem je bilo Rdečemu križu Slovenije in Slovenskemu Karitasu dodeljenih po 5.000.000,00 evrov sredstev, s čimer se bo omogočila učinkovita in hitra oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v neurjih od 12. julija do 2. avgusta 2023 ter v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023.

Ta humanitarna pomoč predstavlja prvi korak k takojšnjemu olajšanju bremena, ki ga je prinesla nepričakovana naravna nesreča. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih, višina pomoči bo glede na škodo, ki je nastala na stanovanjskih objektih, znašala 500, 1.500 ali 3.000 evrov.

Izpolnjene vloge (v prilogah Vloga A za neurja in Vloga B za poplave) morajo prosilci za pomoč oddati najkasneje do 28. avgusta 2023 – po pošti ali osebno, na najbližje območno združenje Rdečega križa Slovenije, Karitas ali občino, kjer so utrpeli škodo, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Vloga A - neurja Vloga B - poplave

 

Foto: RKS – OZ Laško