V obdobju od 14. junija do 8. julija je bilo v javno razpravo danih osemnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih enaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 20. 6. 2024 30. 8. 2024 Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 5. 7. 2024 19. 7. 2024  Več informacij
Zakon o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU  5. 7. 2024  5. 8. 2024  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine 28. 6. 2024 12. 7. 2024 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu 20. 6. 2024 19. 7. 2024 Več informacij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah 5. 6. 2024 8. 7. 2024  Več informacij
Uredba o določitvi in načinu obračunavanja in plačevanja nadomestila za oblikovanje varnostnih zalog 5. 7. 2024 5. 8. 2024 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o izvajanju intervencije naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil, intervencije naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno rabo hranil in trajnostno rabo FFS, ter intervencije naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih habitatov, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 5. 7. 2024 12. 7. 2024  Več informacij
Pravilnik o vpisu v evidenco osuševalnih in namakalnih sistemov 20. 6. 2024 12. 7. 2024 Več informacij

Ministrstvo za kulturo

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi 13. 6. 2024 15. 7. 2024  Več informacij
Zakon o Slovenski tiskovni agenciji 20. 6. 2024 22. 7. 2024 Več informacij

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Zakon o spremembi in dopolnitvah Gradbenega zakona 1. 7. 2024 1. 8. 2024  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici 1. 7. 2024 1. 8. 2024  Več informacij
Zakon o potnih listinah 1. 7. 2024 1. 8. 2024 Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Pravilnik o postavitvi in delovanju fotonapetostnih naprav na kmetijskih zemljiščih 2. 7. 2024 1. 8. 2024  Več informacij

Ministrstvo za za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Zakon o visokem šolstvu 12. 6. 2024 24. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 2. 7. 2024 1. 8. 2024  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 18. 6. 2024 9. 7. 2024 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli 18. 6. 2024 9. 7. 2024 Več informacij
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 18. 6. 2024 9. 7. 2024 Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Zakon o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti 28. 6. 2024 31. 8. 2024 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.