civil society europe (cse)

Glavni namen mreže CSE, ki je bila ustanovljena leta 2014, je spodbujanje dialoga civilnodružbenih organizacij z oblikovalci politik na EU ravni, krepitev zmogljivosti svojih članic za učinkovitejše delovanje na področju zagovorništva in sooblikovanja politik ter spodbujanje demokracije ter državljanske participacije. Članstvo v Civil Society Europe je odprto le za evropske mreže NVO.

 

Trenutno združuje 28 evropskih platform in mrež civilnodružbenih organizacij z različnih vsebinskih področij, ki so aktivne na področju spremljanja in sooblikovanje politik na EU ravni ter krepitve zmogljivosti svojih članic, med drugim AEGEE Europe,  CONCORD EuropeEuropean Civic Forum (ECF), European Disability Forum (EDF), European Network Against Racism (ENAR)European Network for Education and Training (EUNET)European Volunteer Centre (CEV), European Youth Forum (EYF), Social PlatformSolidar, Transparency International EU  in druge.