civil society europe (cse)

Glavni namen mreže CSE je spodbujanje dialoga civilnodružbenih organizacij z oblikovalci politik na EU ravni, krepitev zmogljivosti svojih članic za učinkovitejše delovanje na področju zagovorništva in sooblikovanja politik ter spodbujanje demokracije ter državljanske participacije.

Članstvo v Civil Society Europe je odprto LE za zveze nevladnih organizacij, ki delujejo na evropski ravni.

Trenutno združuje 29 evropskih platform in mrež civilnodružbenih organizacij z različnih vsebinskih področij, ki so aktivne na področju spremljanja in sooblikovanje politik na EU ravni ter krepitve zmogljivosti svojih članic, med drugim AEGEE Europe, CONCORD Europe, European Civic Forum (ECF), European Disability Forum (EDF), European Network Against Racism (ENAR), European Network for Education and Training (EUNET), European Volunteer Centre (CEV), European Youth Forum (EYF), Social Platform, Solidar, Transparency International EU in druge.