european network of cultural centres (encc)

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v ENCC prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • možnost mreženja in povezovanja z drugimi člani,
  • pomoč pri iskanju projektnih partnerjev in skupno izvajanje projektov,
  • izmenjavo znanj in dobrih praks,
  • dostop do raziskav, priročnikov in drugih uporabnih orodij mreže,
  • možnost aktivne udeležbe na njihovih dogodkih.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od vrste članstva in nivoja, na katerem deluje organizacija (lokalni, regionalni, nacionalni). V letu 2019 je znašala od 50 evrov do 700 evrov letno.

Več o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

ENCC pozna dve vrsti članstva:

  • Polnopravno članstvo: polnopravni člani lahko postanejo nacionalni, regionalni in lokalni kulturni centri iz Evrope, ki s svojimi aktivnostmi podpirajo cilje in vrednote mreže ter se zavežejo k sodelovanju na ENCC sestankih in k plačevanju letne članarine.
  • Pridruženo članstvo: pridruženi člani lahko postanejo kulturne organizacije in institucije ter posamezniki iz Evrope, ki podpirajo cilje in vrednote mreže ter se zavežejo k plačevanju letne članarine.

Podrobnejše kriterije za članstvo ter informacije o tem, kako ENCC definira kulturni center, najdete tukaj (.pdf).

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti mreži ENCC, najdete obrazec za včlanitev na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V ENCC je kot pridružen član vključen Muzikator, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje. Druge članice, mreža jih trenutno združuje 52, najdete na njihovi spletni strani.