fare network

Kot pravijo v Fare, je moč mreže v raznolikosti njenih članov, vključno s skupinami podpornikov, nevladnimi organizacijami in amaterskimi klubi ter skupnostmi, ki si s svojim strokovnim znanjem in usklajenim delovanjem prizadevajo za izkoreninjenje diskriminacije v nogometu. Trenutno mreža združuje več kot 150 članov v skoraj 40 evropskih državah.

Mreža deluje na področju spopadanja z izzivi diskriminacije na vseh ravneh nogometa, uporablja nogomet kot orodje za reševanje družbene diskriminacije, spodbuja mrežno povezovanje in nadnacionalno izmenjavo dobrih praks, izvaja dejavnosti za krepitev zmogljivosti marginaliziranih in diskriminiranih skupin ter daje glas tistim, ki se borijo proti diskriminaciji v nogometu. Prav tako redno organizira in podpira pobude, vključno z/s: gostovanji mednarodnih dogodkov in konferenc, izdelavo priročnikov z najboljšimi praksami in izobraževalnega gradiva, organiziranjem vseevropskih in mednarodnih kampanj, vključno z akcijskimi tedni nogometašev, opravljanjem dejavnosti na mednarodnih nogometnih tekmovanjih ter poročanjem o diskriminaciji.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v mreži Fare prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • možnost aktivnega sodelovanja v organizaciji s prispevanjem idej ter izmenjavo dobrih praks in strokovnega znanja;
  • možnost vplivanja na strateške odločitve in usmeritve Fare z glasovanjem na generalni skupščini (velja samo za organizacijsko članstvo);
  • priložnost za udeležbo na seminarjih in konferencah, ki jih organizirajo člani mreže;
  • aktivno delovanje na področju boja proti diskriminaciji in prizadevanja za družbene spremembe.

Članstvo prinaša tudi določene zahteve, in sicer se morajo vsi člani Fare omrežja strinjati s statutom organizacije in naslednjimi temeljnimi cilji in načeli:

  • Diskriminacija zaradi katerih koli razlogov, vključno z etničnim poreklom, spolom, spolno usmerjenostjo, starostjo, telesno in duševno sposobnostjo, veroizpovedjo in prepričanjem, je nesprejemljiva in se ne dopušča.
  • Fare spodbuja pozitivno in vključujoče okolje v nogometu in deluje za krepitev moči izključenih posameznikov in skupnosti.
  • Člani Fare bodo aktivno ukrepali proti vsakomur, ki se bo vedel ali ravnal v nasprotju s temi vrednotami.

Kdo se lahko pridruži mreži?

Mreža Fare pozna tri oblike članstva:

  • Organizacijsko članstvo, ki je namenjeno skupinam, organizacijam navijačev, drugim nevladnim organizacijam in neprofitnim subjektom. Organizacijski člani dobijo glasovalne pravice na srečanjih Fare. Organizacijsko članstvo znaša 50 € za člansko obdobje.
  • Posamezniki, ki se sprejmejo kot člani za izkazovanje solidarnosti z načeli in akcijami Fare. Članarina za člansko obdobje znaša 20 EUR. Posamezni člani nimajo glasovalnih pravic.
  • Institucionalno članstvo, ki je namenjeno upravnim organom, lokalnim organom in drugim javnim organizacijam. Institucionalni člani nimajo glasovalnih pravic. Institucionalno članstvo znaša 100 € za člansko obdobje.

Kako se včlaniti?

Na njihovi spletni strani najdete prijavni obrazec, ki ga skupaj z zahtevanimi prilogami pošljete na njihov poštni ali e-mail naslov. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je katera od slovenskih NVO vključena v mrežo?

V mrežo Fare sta vključeni dve nevladni organizaciji iz Slovenije, in sicer Športna unija Slovenije ter Športno društvo Out in Slovenija.