Parlamentarna skupščine Sveta Evrope je objavila razpis za nagrado Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2018 v višini 60.000 EUR. Rok za oddajo kandidatur je 30. april 2018.

Nagrada se podeljuje posameznikom ali nevladnim organizacijam za izjemne dosežke na področju zaščite človekovih pravic kot priznanje za viden prispevek k uveljavljanju in zaščiti človekovih pravic v Evropi, pa tudi širše. Besedilo poziva najdete na spletni strani Parlamentarne skupščine Sveta Evrope.