Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, predstavila poročilo o enakosti žensk in moških za leto 2018, ki kaže, da se je napredek na določenih področjih zaustavil: ženske še vedno prevzamejo večji del obveznosti oskrbe v družinah, razlika v plačah med spoloma se že leta več ne zmanjšuje in znaša 16 %, nasilje nad ženskami pa še vedno ni odpravljeno:

  • Čeprav so Evropejke bolje izobražene kot moški (v letu 2016 je 44 % žensk, starih med 30 in 34 let, imelo univerzitetno izobrazbo v primerjavi s 34 % moških), še vedno niso ustrezno zastopane na odločevalnih položajih v podjetjih in v EU še vedno zaslužijo v povprečju 16 % manj kot moški.
  • Ženske prav tako niso ustrezno zastopane v politiki. V šestih državah (v Grčiji, na Hrvaškem, Cipru, v Latviji, na Madžarskem in Malti) zasedajo ženske manj kot 20 % poslanskih mest.
  • Razlika med spoloma pri zaposlovanju se v zadnjih nekaj letih več ne zmanjšuje in ostaja na 11 odstotnih točkah. Obenem ni opaziti konkretnega napredka manj uspešnih držav članic pri približevanju uspešnejšim državam članicam.
  • V povprečju 44 % Evropejcev meni, da bi morale ženske skrbeti za dom in družino. V eni tretjini držav članic EU to meni nič manj kot 70 % prebivalcev.
  • Nasilje nad ženskami še vedno ni odpravljeno: vsaka tretja ženska v Evropi je po dopolnjenem 15. letu starosti doživela fizično in/ali spolno nasilje. 55 % žensk v EU pa je bilo žrtev spolnega nadlegovanja.
 

Po poročanju Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je EK objavila tudi dodatno študijo o ženskah v digitalni dobi, iz katere izhaja, da bi ženske z večjo udeležbo na digitalnih delovnih mestih v EU prispevale k letni rasti BDP v višini 16 milijard evrov. Vendar le 24,9 % žensk v visokošolskem izobraževanju diplomira na področjih, povezanih s tehnološkimi poklici.  Zato je Komisija predstavila nove načrte za spodbujanje vzornic v sektorju IT, rušenje stereotipov, spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti ter izobraževanja in zavzemanje za večje število žensk v podjetništvu.