Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da je za Strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju v RS, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave.

Z objavo okoljskega poročila na spletni strani MOP začenja javno razgrnitev tega gradiva, ki bo trajala do 18. maja 2018.