Dogovor o prostovoljskem delu za prostovoljske organizacije vsebuje sledeče pravice in obveznosti:

  • prostovoljec se zaveže za nevladno organizacijo, ki je prostovoljska organizacija, opraviti določeno prostovoljsko delo v dogovorjenem obsegu,
  • prostovoljska organizacija se lahko zaveže, da bo prostovoljcu povrnila določene materialne stroške povezane s prostovoljskim delom, ki niso obdavčeni z dohodnino,
  • prostovoljec se lahko zaveže, da bo izdelal mesečno poročilo o opravljenem prostovoljskem delu 
  • prostovoljska organizacija se lahko zaveže, da bo prostovoljca po potrebi ustrezno usposobila za opravljanje prostovoljskega dela in mu nudila mentorja
  • prostovoljska organizacija se zaveže, da bo prostovoljcu na njegovo zahtevo izdala potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu.

Ta dogovor ni primeren:

  • če nevladna organizacija ni prostovoljska organizacija, kar pomeni, če ni vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pri AJPES,
  • če bo prostovoljec opravljal delo v pridobitnih dejavnostih prostovoljske dejavnosti (npr. bo opravljal trgovinsko ali gostinsko dejavnost),
  • če je prostovoljec mlajši od 15. let ali oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost,
  • za prostovoljsko delo, ki vsebuje delo z osebami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami (npr. invalidi, osebe z motnjami v razvoju, starejše in nemočne osebe, osebe mlajše od 15 let, bolniki ter osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost).
  • če gre za opravljanje prostovoljskega dela v tujini

Dokument ne vsebuje obveznih informacij o varstvu osebnih podatkov prostovoljca.

Dokumentacijo pred podpisom preberite in se seznanite z njeno vsebino, saj vse njene rešitve morda ne bodo razvidne iz vprašanj, ki vam jih bo postavila aplikacija ePRAVNIK. V primeru nejasnosti se obrnite na našo pravno službo.  Vsa dokumentacija bo izdelana v formatu docx in jo lahko prilagodite lastnim potrebam.

 

 

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.