V sklopu javnega poziva za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev je na voljo še 82 tisoč evrov! Ponovno vabimo nevladne organizacije, da nam te storitve ali produkte predstavite in poveste, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij. Javni poziv ni namenjen podpori projektom ali nakupu tehnične opreme.