Predsednik Republike Slovenije nas je pozval k imenovanju predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja korupcije, v izbirno komisijo, ki bo preverila izpolnjevanje pogojev ter ocenila primernost kandidatov za namestnika predsednika KPK skladno z zakonom. Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je 14. februar.

Poziv nevladnim organizacijam

 

Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika nevladnih organizacij v Izbirno komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

 

CNVOS je s strani Predsednika Republike Slovenije prejel poziv k imenovanju predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja korupcije, v izbirno komisijo, ki bo na podlagi 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) preverila izpolnjevanje pogojev ter ocenila primernost kandidatov skladno z zakonom. Komisija predsedniku republike posreduje seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so primerni za imenovanje.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja korupcije ter ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja korupcije ter bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Glede na rok imenovanja, ki ga je postavil naročnik, so nekateri roki glede na določbe Poslovnika nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

4. 2. 2019 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
14. 2. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
15. 2. 2019 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
21. 2. 2019 – rok za dopolnitev prijav
22. 2. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
25. 2. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
25. 2. 2019 - začetek volitev (pogojno)
28. 2. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
1. 3. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).
 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja preprečevanja korupcije.

 

Prijavnico za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 14. 2. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na področju preprečevanja korupcije, da sodelujete v postopku izbora.

 

Sklep o začetku postopka   Poziv nevladnim organizacijam