Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Izbirno komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Za predstavnika je bil imenovan dr. Erik Brecelj.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Izbirno komisijo za izbiro primernih kandidatov za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Do roka, določenega v javnem pozivu, sta prispeli dve popolni prijavi upravičenih organizacij za sodelovanje in dve kandidaturi. Nevladni organizaciji sta predlagali svoja predstavnika, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 25. 2. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidatoma ni prišlo do soglasja. Ob strinjanju upravičencev in kandidatov se je po koncu javne predstavitve in poskusa imenovanja predstavnika s soglasjem izvedel žreb med kandidatoma. V žrebu je bil za predstavnika NVO v Izbirni komisiji izbran dr. Erik Brecelj.

Sklep o imenovanju