Razpisujemo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika NVO, ki delujejo na področju spolnega nasilja, v Delovno skupino Ministrstva za pravosodje za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (predlog KZ-1F). Rok za prijavo upravičencev je četrtek, 29. 8. 2019.

Razpisujemo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnik), ki delujejo na področju spolnega nasilja,  v Delovno skupino Ministrstva za pravosodje za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (predlog KZ-1F).

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju spolnega nasilja.

 

Predstavnik NVO mora biti po izobrazbi pravnik in mora imeti reference s področja problematike spolnega nasilja.

Dodano 23. 8.  2019

V kolikor na pozivu ni nobene kandidature kandidata, ki izpolnjuje pogoj, da je po izobrazbi pravnik, se lahko za predstavnika imenuje tudi oseba, ki tega pogoja ne izpolnjuje.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju spolnega nasilja in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka so roki, ki jih določa Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

22. 8. 2019 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
29. 8. 2019 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
3. 9. 2019 - rok za dopolnitev prijav
4. 9. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
4. 9. 2019 - objava seznama upravičencev in kandidatov
9. 9. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
9. 9. 2019 - začetek volitev (pogojno)
11. 9. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
12. 9. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja spolnega nasilja. Kandidat, ki ga predlaga NVO, mora biti po izobrazbi pravnik.

 

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

 

Postopek v imenu CNVOS vodi komisija, ki je bila imenovana na podlagi prvega odstavka 6. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij in jo sestavljajo:

  • Monika Kostanjevec, vodja postopka,
  • Veronika Vodlan, članica komisije,
  • Matej Verbajs, član komisije.
 

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

 

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 29. 8. 2019 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

sklep o začetku postopka

 

poziv nevladnim organizacijam