Razpisujemo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij v Svet ministra za javno upravo za razvoj 5G tehnologije v Sloveniji. Rok za prijavo je 9. junij 2020.

Svet ministra bo posvetovalno telo, ki ga bo sestavljalo do 10 članov, vključno s predstavniki fakultet, znanstvenih in raziskovalnih inštitutov ter predstavnikom nevladnih organizacij. Svet bo obravnaval različna vprašanja oziroma vidike uvedbe oziroma razvoja 5G tehnologije v Sloveniji (kibernetska varnost, zdravstveni in drugi vidiki) in svetoval ministrstvu pri pripravi pravnih podlag, kot so na primer Strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, informacijski memorandum, razpisi oziroma pravila za dodeljevanje 5G frekvenc podjetjem in podobno. Svet se bo sestajal po potrebi, najmanj pa enkrat na mesec.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

  

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata/kandidatko).

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

25. 5. 2020 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
9. 6. 2020 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
15. 6. 2020 - rok za dopolnitev prijav
16. 6.. 2020 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
17. 6. 2020 - objava seznama upravičencev in kandidatov
30. 6. 2020 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
30. 6. 2020 - začetek volitev (pogojno)
5. 7. 2020 - zaključek volitev (pogojno)
6. 7. 2020 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)
  

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference ali v prostorih CNVOS, informacije o tem bomo objavili pozneje.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela sveta ministra.

 

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

  

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

 

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Prijave lahko NVO pošljejo:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana, ali
  • po elektronski pošti na: predstavniki@cnvos.si
 

Prijava mora prispeti na ta naslov najkasneje do 9. 6. 2020 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

sklep o začetku postopka

 

poziv nevladnim organizacijam