Od 8. maja velja, da tudi za osebe, ki delo opravljajo pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev, pogoj PCT ni več obvezen. 

Vlada je na sobotni dopisni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katerim je odpravila obveznost pogoja PCT za vse, ki sodelujejo pri izvajanju nastanitvenih socialnovarstvenih programov. Pogoj izpolnjevanja PCT tako ne velja več za vse osebe, ki tam opravljajo delo, torej za zaposlene, prostovoljce ali osebe ki opravljajo delo na kakšni drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi.

Še vedno pa velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki storitev izvajalcev socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev. Izpolnjevanje pogoja je treba preveriti ob sprejemu v nastanitev, po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur, ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG (testiranje s hitrimi testi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti) mora zagotoviti izvajalec takšnega programa. Izvajalec mora tudi na vidnem mestu objaviti obvestilo o izpolnjevanju pogoja PCT in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Podrobnejša pravila in spremembe pogojev glede izvajanja dejavnosti za vas še vedno spremljamo na naši posebni podstrani NVO v času koronavirusa.